Çocuk Hakları

Çocukların Örgütlenme Özgürlüğü Hakkı

Çocukların Örgütlenme Özgürlüğü Hakkı

Çocukların Örgütlenme Özgürlüğü Hakkı Adem Arkadaş-Thibert Temel bir insan hakkı olan örgütlenme özgürlüğünün ve bu özgürlüğün demokrasinin oluşumuna ve gelişimine katkısını ancak yasalar ya da uygulamalar bizi kötü etkilediğinde düşünürüz. Başımıza kötü birşey...

Bir Tarihçe: Çocukların Hakları ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme

Bir Tarihçe: Çocukların Hakları ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme

ÇOCUKLARIN HAKLARI ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA dair SÖZLEŞME: BİR TARİHÇE Gülgün Müftü, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuk Hakları Programı Koordinatörü ve Danışmanı İnsan hakları, kişinin doğuşundan itibaren sahip olduğu ve  birey olarak hakettiği,  kimsenin...

İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA’dan Çizgilerle Çocuk Haklarını İzlediniz mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA’dan Çizgilerle Çocuk Haklarını İzlediniz mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalişmaları Birimi (ÇOÇA) Çizgilerle Çocuk Hakları adında yeni bir websitesini yayına koydu. Bu web sitesini ve hazırlanan videoları izlemek için: Çizgilerle Haklarım ÇOÇA soruyor: Çizgilerle Haklarını duymak ve okumak ister misin? Belki duydun...

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına dair Sözleşme

Çocuk Haklarına dair Sözleşme

27 0cak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. Bu Sözleşmenin Ülkemizdeki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonundan SHÇEK Genel Müdürlüğü sorumludur. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş...

STKlar için Hak Temelli Yaklaşım

STKlar için Hak Temelli Yaklaşım

Hak temelli yaklaşımda insan hakları, hak sahipleri olarak tanımlanan kişiler ve gruplarla, bu haklarla bağlantılı yükümlülük sahibi olan Devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki ilişkileri belirler. Hak sahipleri (ve hakları) ve görev sahiplerini (ve yükümlülüklerini)...

Çocuk Haklarının Tarihçesi

Çocuk Haklarının Tarihçesi

Kaynak: Gülgün Müftü, Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semineri Notları. Ankara 1998, sayfa 17 Bundan birkaç yüzyıl geriye gidildiğinde çocuğun korunması dahil tüm sorumluluğunun ailesine ait olduğu düşüncesi yaygındı. İlk defa 20. Yüzyılda...