Hakkımızda

Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme ve Raporlama Haritası (www.cocukhaklariizleme.org/harita) çalışması, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Çocuk Hakları Programı tarafından 01 Ocak 2010 tarihinden sonra çıkan online gazete ve haber ajanslarının haberleri taranarak hazırlanmıştır ve bu haberlerin aşağıda listelenen kategorilere göre sınıflandırılması ile oluşturulmuştur.

Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Haritasının amacı çocuğa karşı şiddetin raporlanması için kişi ve sivil toplum örgütlerine bir raporlama aracı sağlamaktır. Bu raporlama aracı sayesinde Türkiye’nin her yerinden şiddet ve çocuk hakları ihlal olguları toplanıp, bunların kontrol ve doğrulama işleminden sonra onaylanması ve haritaya yerleştirilmesi, her yıl sonunda da haritanın analizinin bir rapor olarak yayınlanması öngörülmektedir.

Bu raporlama aracı sayesinde Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çocuklar ve yetişkinler çevrelerindeki çocuğa karşı şiddet olaylarını raporlayabilecekler ve şu konularda bilgi sahibi olunacaktır:

 • Türkiye’nin neresinde hangi şiddet olayları yaşanmakta,
 • şiddet olaylarının görünme sıklığı,
 • hangi yaş grubu çocuklar hangi şiddet olaylarını nerede yaşamakta ve bu olayların önlenmesinden sorumlu sektörler hangileridir
 • hangi ortamlarda çocuklar şiddete maruz kalmakta

Şiddetin tanımı: İster toplumsal, isterse özel yaşamda meydana gelsin; fiziksel, cinsel ya da psikolojik acı/ıstırap veren, verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmadır. (Kadına karşı her türlü şiddete son vermeye dair Bildirge, 1993). Maksatlı olarak kaba kuvvet ya da güç kullanarak, kendisine, başkasına, bir gruba ya da topluma karşı işlenen ve yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişmenin önlenmesi, ya da mahrum bırakma ile sonuçlanacak ya da sonuçlanması muhtemel tüm davranışlara şiddet denir (Dünya Sağlık Örgütü, 2002). Şiddet kişinin kendi kendine yönelik, kişiler arası, ve kolektif olmak üzere üç tiptir ve fiziksel, psikolojik, cinsel, ve mahrum bırakma ya da ihmal etme şeklinde gerçekleşir. Ancak, çocuk hakları açısından çocuğa karşı şiddeti izlerken, aşağıdaki iki temel ilke çalışmamıza yön vermiştir:

 • Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülükleri çerçevesinde çocuğa şiddet uygulamama, üçüncü şahısların/kurumların şiddet uygulamasını engeleme ve çocuğu koruma, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için bilgilendirme yapma ve gerekli ortamı sağlama
 • Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin aşağıdaki maddeleri
  • Madde 2 – ayrım gözetmeme
  • Madde 3 – çocuğun yüksek yararı ve bunun için çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların (eğitim, sağlık, sosyal hizmet, güvenlik, adalet, vb) yükümlülükleri
  • Madde 4 - Sözleşme'de yer alan hakların uygulanması için bütün imkanları kullanma
  • Madde 6 - yaşam ve gelişme
  • Madde 12 - Çocuğun görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerinin dikkate alınması
  • Madde 19 - The right of the child to freedom from all forms of violence
  • Madde 32 ila 40 – özel koruma önlemi alınması gereken çocuklar (ekonomik sömürü, ticari cinsel sömürü, özgürlüğünden yoksun çocuklar, madde kullanımı, sokakta yasayan/çalışan çocuklar, vb)

Kategoriler:

 • Cinsel İstismar
 • İhmal İstismar
 • Ölüm
  • Boğulma
  • Yanma
  • Zehirlenme
  • Ateşli Silah
 • Kayıp
 • Kaza
  • Trafik Kazaları
  • Ev Kazaları
 • Sakatlanma
 • Tutuklama / Gözaltına Alma
 • Diğer
 • Ortamlar
  • Okul
  • Yatılı Okul
  • Evde / Aile içi
  • Kurumda
  • Hastanede / Sağlık Kurumlarında
  • Çalışma Ortamında
  • Gözaltı Merkezlerinde
  • Hapishanelerde
  • Kamusal Alanda
  • Sokakta
 • Sorumlu Sektörler
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Adalet
  • Sosyal Hizmet
  • Kolluk Gücü
 • Cinsiyet
  • Kız
  • Erkek
  • Bilinmiyor
 • Yaş aralıkları
  • 0-3 yaş
  • 4-7 yaş
  • 8-12 yaş
  • 13-15 yaş
  • 16-18 yaş
  • Bilinmiyor

Kullanılan Teknoloji

Kenya 2008 seçimleri sonrasında iki yeni teknolojinin birleştirilmesiyle (coğrafik bilgi sistemi (geospatial information system) ve açık kaynaklı bir yazılım programı) oluşan Ushahidi (http://www.ushahidi.com) platformu kullanılarak topladığımız bilginin Türkiye haritası üzerinde görselleştirilmesi Türkiye’de şiddeti izleme ve raporlama haritasını hazırlamak mümkün olmuştur. Bu sistem örneğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından domuz gribinin izlenmesinde ve Amerika Birlesik Devletleri’nde Atlanta’da suçun haritalandırılması (http://crime.mapatl.com) da kullanılmıştır.

Ushahidi (uşahidi diye okunuyor) Swahilice (Kenya’nın resmi dillerinden biri) tanıklık (şahid olma) anlamına geliyor. Geliştirilen bu teknoloji ile bilginin sadece küçük bir kesim tarafından üretilmesi yerine geniş bir kitle tarafından oluşturulması ve herkese çevresi olan biten ile ilgili raporlama yapabilmesi olanağı sağlanmaktadır.

Biz de bu teknolojiyi Türkiye’de yaşayan herkesin basit bir şekilde çevrelerinde olan çocuğa karşı şiddet olayları ile ilgili raporlama yapabilmesi için kullanıma açtık.

ICC'nin çocuk hakları izleme, raporlama ve haritalama çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi için:
Adem Arkadaş-Thibert
Çocuk Hakları Politika ve Savunuculuk Sorumlusu

Not: Çocuklar, çocuk hakları, ihlaller ve gelişmelere dair haberleri derleyip dağıtarak çocuk hakları ve diğer hak savunucularını Türkiye’deki çocukların durumuna dair gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyoruz. Haber kaynaklarından taranan çocuklar ile ilgili olumlu ve olumsuz bütün haberler www.cocukhaklariizleme.org'da bulunmaktadır.